สาเหตุ และวิธีการทำปากบาง

ปัญหาเรื่องริมฝีปากที่มีรูปลักษณ์ใหญ่ หนา ห้อย ย้อย ไม่สมส่วนกับรูปโครงสร้างใบหน้ามีสาเหตุเกิดมาจาก ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะบุคลิกตอนเด็กๆ ชอบดูดจุกนมยาง ลักษณะของคนที่ฟันเหยิน การทำปากบางด้วยวิธีนี้มักหายไปพร้อมๆกับการจัดฟัน การเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น สาเหตุทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้(ยกเว้นกรณีปากหนาจากลักษณะการจัดเรียงของฟังที่ผิดป