ดูดไขมัน | วิธีการลดน้ำหนัก

มีอยู่หลายเรื่อง หลายปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินมาตรฐานสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกวัย ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของระดับฮอร์โมน พันธุกรรมของร่างกาย แต่เชื่อได้ว่าคนอ้วนเกินกว่าครึ่งมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการกิน และกิริยา ท่าทางในการทำงาน หักโหมงานจนไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพให้แข